Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

We do not claim ownership of any of the Songs that we upload and any copyright infringement complaints will be executed immediately! It is our policy to honor all take-down requests!

If you feel your rights are being infringed upon, email [email protected]

 

Ukuziphendulela

Asimangaleli ubunikazi bezingoma esizilayishile nazo zonke izikhalazo zokuphulwa kwe-copyright zizokwenziwa masinyane! Kuyinqubomgomo yethu ukuhlonipha zonke izicelo zokuthatha phansi!

Uma uzizwa ukuthi amalungelo akho aphulwa, yi-imeyili [email protected]